Het verhaal achter Pilat & Pilat

De meubels van Pilat&Pilat zijn stoer, Fries en duurzaam. Maar ook warm, rijk en vertrouwd.
Niet voor niets krijgen alle modellen de naam van een familielid. ‘Alles draait om mensen bij Pilat&Pilat’.

FAMILIE, DAT IS ONS DNA

Het is maar goed dat de familie Pilat zo groot is. Tientallen en tientallen meubelontwerpen bevolken inmiddels de
Famyljecollectie van Pilat&Pilat (Famylje is Fries voor ‘familie’). Stamoudste Pake Sytse, zijn naam is sinds 2012
verbonden aan de stamtafel met een klokkenstoel als onderstel, kwam uit een gezin van dertien kinderen. Ook het
gezin waarin Gjalt Pilat, oprichter van het Friese meubelbedrijf, werd geboren, telt dertien kinderen.
‘Soms verdwijnt een meubelstuk na jaren uit de collectie. En dan mis ik zo’n familielid toch’, geeft Gjalt Pilat toe.
Niet zelden keert een Lutske, Hindrik of Jelle dan later toch weer terug, in een nieuwe gedaante. Op de boerderij
in Twijzel – die in de loop der jaren vaak werd verbouwd en uitgebreid – konden zowel het familiebedrijf als de
Famylje-collectie tot bloei komen. Ruim veertig jaar geleden begon Gjalt Pilat hier met het verkopen en opknappen
van antiek. Gaandeweg ging hij in de houtwerkplaats ook eigen meubels te ontwerpen. Zijn oog voor vormgeving
samen met zijn koopmansgeest deden de rest. Sinds begin jaren negentig is de Famylje-collectie een feit, en de
laatste jaren zijn er (inter) nationaal steeds meer winkels die Pilat&Pilat verkopen.
In Twijzel werken zo’n twaalf mensen dagelijks aan het ontwerp en de verkoop van de meubels. De werkplaats is
er alleen nog voor kleine klusjes en reparaties. Zo’n veertien jaar geleden verplaatste Pilat de productie naar een
eigen fabriek in Bosnië, waar het hout praktisch naast de fabriek voorhanden is. Net als goede ambachtsmensen
trouwens. En zo als dat ook in een familie gebeurt, ontwikkelt het familiebedrijf zich organisch verder.

TWIJZEL NOG STEEDS DE THUISBASIS

Hoewel Pilat&Pilat inmiddels ook groot is in Bosnië en steeds meer winkels in binnen- en buitenland de collectie
aanbieden, zijn de Friezen honkvast. Nog steeds is de boerderij in Twijzel de thuisbasis van het bedrijf. Hier rollen
de ontwerpen van de tekentafel en ontstaan de ideeën voor nieuwe collecties.

Bovendien proef je hier in de showroom heel goed waar Pilat&Pilat voor staat. Kristien: ‘De verkoop van onze
meubels laten we heel graag over aan de goede dealers die wij hebben. In onze eigen showroom hebben we alle
ruimte voor de collectie en onze manier van interieur inrichten.

’Een tocht naar Twijzel is bovendien een uitje op zich: met wandelpaden die bij de achterdeur beginnen, het
interieurcafé en regelmatig exposities van werk van kunstenaars en andere ontwerpers/merken. Volgens Kristien
schuilt de kracht van Pilat&Pilat in de tijdloosheid van het merk. ‘Onze meubels zijn even eigentijds als geworteld
in de traditie van houtbewerken. Op een bijzondere manier zijn alle ontwerpen herkenbaar als Pilat: het handschrift
is helder en eenvoudig, maar de afwerking en de materialen zijn rijk. De vertrouwdheid en huiselijkheid liggen diep
opgesloten in de robuuste ontwerpen voor kasten, tafels, stoelen, banken en accessoires. Ook het familiegevoel
voegt echt iets toe. Het gaat er hier gemoedelijk aan toe, het is allemaal heel eigen en vertrouwd.’

www.pilat.nl